KONTAKT

Sedež podjetja:

ELMONT BLED d.d.

Spodnje Gorje 3a
4247 Zgornje Gorje
Slovenija

T: + 386 (0) 4 575 14 20
E: info@elmont.si
E: age@elmont.si

Predstavništvo v Srbiji:

ELMONT BLED Beograd d.o.o.
Zahumska 36
11000 Beograd
Srbija

M: +381 64 / 130 59 34
E: mladen.tomic@elmont.si

Predstavništvo v Nemčiji:

Turk Lichtwerbung & Industriedesign
Schweizer Str. 75
60594 Frankfurt Am Main
Nemčija

T: +49 69 61 38 43
M: +49 171 5333 243
E: info@turk-design.de

BANKA

Gorenjska banka d.d.
IBAN SI56 0700 0000 0038 114
SWIFT BIC: GORESI2X

Unicredit banka Slovenija d.d.
IBAN SI56 2900 0000 3100 462
SWIFT : BACX SI 22

Osnovni podatki o podjetju:
Davčna številka: 90201329
Identifikacijska številka:
SI 90 20 13 29
Matična številka: 5072212
Vpis v sodni register: 1/00282/00

O družbi Elmont

Pogled iz zraka

Nova proizvodna hala z laserskim rezalnim strojem

Sedež podjetja Elmont Bled d.d. se nahaja na Bledu, ki je eden izmed najlepših turističnih krajev tega dela Evrope. Temeljna dejavnost družbe Elmont Bled je organizirana znotraj dveh proizvodnih programov:

 • Vizualne komunikacije (oblikovanje, proizvodnja, montaža in servisiranje tehnološko dovršenih reklamnih napisov)
 • Gostinska oprema (proizvodnja in zastopanje profesionalne gostinske opreme in kavnih napitkov)

Pri programu VIZUALNIH KOMUNIKACIJ gre za proizvodnjo in montažo panojev, svetlobnih napisov in drugih sporočilnih sredstev za potrebe različnih podjetij in drugih naročnikov. Vsi izdelki so plod lastnega razvoja, pogosto tudi lastnih dizajnov. Najbolj značilni izdelki so totemi, izveski, svetlobni panoji. Razvoj in proizvodnja sta računalniško podprta. Del vizualnih komunikacij je tudi inženiring.

Program GOSTINSKA OPREMA se ukvarja s proizvodnjo kavnih aparatov in fritez, poleg tega pa je Elmont zastopnik različne opreme za gostinstvo. Podjetje ima na tem področju kar precej izkušenj in zaščiteno svojo blagovno znamko AGE. Kavni aparat je v celoti lasten proizvod.

Podjetje hkrati uresničuje zahteve globaliziranega trga in posameznega kupca. Dinamično podjetje aktivno sodeluje v tehnološkem razvoju. Matrična organiziranost mu omogoča hitro in veliko prilagodljivost poslovnih funkcij konkretnim zahtevam projektov. Zadovoljujemo pričakovanja kupcev, lastnikov, zaposlenih, okolja ter drugih deležnikov.

Verjamemo v

Vizija

Naša vizija je postati eden večjih ponudnikov tehnološko dovršenih vizualnih sistemov na trgih EU in v državah bivše Jugoslavije. Z zastopanjem profesionalne gostinske opreme ter kavnih napitkov želimo povečevati tržne deleže v državah bivše Jugoslavije.

Vrednote

Efektivnost – Smo proaktivni in ciljno usmerjeni. Z uporabo najnovejših tehnologij, dosegamo najboljše rezultate.
Lojalnost – Naklonjeni smo družbi, lastnikom, okolju in zaposlenim z upoštevanjem zakonskih določil in etičnih norm.
Motiviranost – Uživamo v tem, kar delamo. Neprestano se razvijamo in iščemo še boljše rešitve
Odličnost – Stremimo k tehnološki dovršenosti naših izdelkov in zagotavljanju najboljših storitev.
Naprednost – Vlagamo v najnovejšo tehnologijo in dvig kompetenc zaposlenih.
Trajnostna naravnanost – Usmerjeni v prihodnost dajemo velik poudarek ekološki naravnanosti, višji kakovosti življenja in družbeni odgovornosti.

Strateški cilji

Naši strateški cilji so stabilna rast poslovanja, učinkovitost in donosnost. Želimo si biti zaželen delodajalec svojim sedanjim in prihodnjim zaposlenim.

Upravni odbor

Boris Žnidar, generalni direktor

Vizualni sistemi
Peter Kravanja, strateški manager
Nejc Cestnik, operativni manager
Sebastijan Zupan, vodja proizvodnje in razvoja
Peter Legat, vodja nabave

Gostinska oprema
Janin Žnidar, vodja programa gostinske opreme

Zgodovina družbe Elmont

 • 1949 – ustanovitev obrtne delavnice Elektroinstalacija Bled v sklopu Mestnega podjetja Bled. Delavnica s skupaj 4 zaposlenimi je izvajala elektro inštalacijska dela, v večini po blejskih hotelih.
 • 1952 – preimenovanje v Elektro radio servis Bled in razširitev dejavnosti na popravilo radijskih in TV sprejemnikov.
 • 1963 – pričetek izdelave in montaže reklamnih napisov.
  Obdobje širjenja dejavnosti na popravila elektro motorjev, izdelovanja kandelabrov za javno razsvetljavo, izdelovanja električnih razdelilcev (1970), proizvodnja visokonapetostnih transformatorjev (1974), vzpostavitev lastne ključavničarske in lakirniške delavnico ter vezalnice je zahtevalo vse več proizvodnih prostorov, kar se je reševalo z najemanjem dodatnih proizvodnih prostorov (Kino dvorana Bled, prostori bivše klavnice, prostori Emone Bled). Ključavničarsko dejavnost pa so preselili v kupljene prostore pri Čebru. Svoj sedež je podjetje imelo kar na petih lokacijah. Kar 14 let pa za hotelom Lovec na Bledu.
 • 1977 – preimenovanje podjetja v Elmont Bled in selitev na današnjo lokacijo v Spodnje Gorje (bivša Kaconova žaga).
 • 1978 – gradnja upravne stavbe ter razširitev dejavnosti še na proizvodnjo gostinske opreme – kavni aparati, mlinčki za kavo, pomivalni stroji, peči za pice, toasterji, dogrevala za hrano, … Dejavnost gostinske opreme se je sčasoma razširila še na inženiring in zastopstvo izdelkov tujih proizvajalcev
 • 1985 – največje število zaposlenih – od začetnih 4 do 154 zaposlenih.
 • 1999 – izgradnja novih proizvodnih prostorov v velikosti 650 m2 z dodatnim nadstreškom.
 • 2004 – izgradnja dveh novih hal v skupni velikosti 3.240 m2.
 • 2020 – izgradnja nove hale v velikosti 480 m2.
 • 2022 – namestitev sončne elektrarne na strehi proizvodnih hal s ciljem prehoda v zeleno industrijo in energetske samozadostnosti obrata.