Informacije o projektu digitalizacije

 

NAZIV PROJEKTA: Uvedba digizalizacije poslovanja in marketinga v družbi Elmont Bled d.d. za potrebe vstopa na tuje trge

Kratica projekta: ELMONT DIGITAL

Trajanje projekta: 13.01. 2022– 31. 8. 2022

Skupna vrednost operacije: 52.155,00 €

Sofinanciranje projekta: 29.925,00 €

Družba Elmont d.d. do sedaj ni imela večje spletne predstavitve in elektronskih ukrepov poslovanja, kar je bistveno vplivalo na našo prepoznavnost in mrežo poslovnih partnerjev. Zato smo se odločili, da bi v okviru razpisa izvedli ukrepe, s katerimi bomo naše poslovanje posodobili in bo prodaja še uspešnejša, predvsem pa bolj orientirana na zunanje trge. Obenem je prav tako pomembna tudi mreža servisiranja, ki jo nameravamo s storitvami e-poslovanja poenostaviti in prilagoditi tako kupcem kot serviserjem.

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja E-poslovanje 2019-2022. V družbi Elmont Bled d.d., smo preko projekta izvedli naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Digitalizacija nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Produktno prodajni video
  • Krepitev kompetenc- usposabljanje

Trg družbe Elmont postaja celotna Evropa, z izvedenimi ukrepi spletne promocije in digitalizacije poslovanja pa želimo doseči tudi države, ki ne sodijo med tradicionalne trge slovenskih podjetij, ter se osredotočiti na B2B prodajo rešitev za obcestne prodajalne, kjer s specializiranimi rešitvami dosežemo največjo dodano vrednost.

Družba Elmont Bled je s tovrstnimi ukrepi zagotovo pridobila dodatne tržne potenciale in povečala konkurenčnost. Družba deluje na specializiranem B2B trgu, kjer je sicer konkurence manj, kot na nekaterih drugih področjih, vendar gre za visoko tehnološke rešitve, ki terjajo razvojna sredstva in čas.

Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020”, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo, specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.