SVJETLEĆE REKLAME ZA BANKE I OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

POUZDANA REKLAMNA OPREMA KORPORATIVNOG IDENTITETA

U finansijskoj industriji i industriji osiguranja, pouzdanost je najvažnija, a to se odnosi i na naše vizuelne sisteme. Od Elmont-a, dobijate pouzdano i izdržljivo rešenje za korporativne reklame koje će privući, informisati i voditi vaše klijente kako kroz zatvoreni prostor tako i na otvorenom.

Naglašena vizuelna korporativna oprema radi za vas dok vi radite svoj posao.
Naša kompanija je lider u proizvodnji opreme za komuniciranje korporativnog identiteta, više od 50 godina, i u okviru naših usluga Vam nudimo sveobuhvatna rešenja u oblasti vizuelnih komunikacija za specifične potrebe banaka i osiguravajućih društava. Celokupna naša proizvodnja i montaža se odvija u EU. Idealan smo partner za proizvodnju, montažu, čišćenje i održavanje reklama na vašim prostorima.

Ovo je znak koji ste tražili

Stupite u kontakt sa stručnjacima vizuelnu komunikaciju korporativnog identiteta

REFERENCE