Pri izboru mašine za pranje posuđa važno je uzeti u obzir energetsku učinkovitost i održivost. Provjerite da li mašina zadovoljava odgovarajuće standarde energetske učinkovitosti i troši manje vode i električne energije. Takođe je važno provjeriti da li je mašina napravljena od izdržljivih materijala i ima dug vijek trajanja. Mašina sa niskom potrošnjom energije i održivim funkcijama može doprinijeti smanjenju troškova održavanja i utjecaja na okoliš.