Prvi in najpomembnejši dejavnik je proizvodna zmogljivost ledomata. Oceniti morate potrebe po ledu v vašem gostinskem podjetju in izbrati napravo, ki lahko učinkovito zadovolji te zahteve. Poiščite ledomat, ki lahko v določenem časovnem okviru proizvede zadostno količino ledu, ob upoštevanju najbolj obremenjenih ur ali dogodkov. Naprava z večjo proizvodno zmogljivostjo zagotavlja stalno oskrbo z ledom, preprečuje pomanjkanje med prometnimi obdobji.